DruštvoVesti

Ovo je broj računa na koji možete uplatiti pomoć Turskoj i Siriji

Grad Novi Pazar otvorio je poseban račun na koji sredstva za pomoć mogu da uplate svi zainteresovani građani i pravna lica. Sredstva prikupljena na ovaj način biće podeljena na dva jednaka dela, kao pomoć narodima pogođenim zemljotresima.

Pomoćnik gradonačelnika Tarik Rupić. kazao je da je ljudska, moralna i u konačnici islamska dužnost da Grad Novi Pazar pomogne stradalima i braći u Turskoj.

Pomoćnik gradonačelnika Tarik Rupić
Pomoćnik gradonačelnika Tarik Rupi

”Mi se zaista nadamo da će se Republika Turska i sa ovim problemom izboriti na najboji način, a mi ćemo uvek bit tu da pomognemo, isto kkao i nama Republika Turska pomaže. Pozivam građane za koje sam siguran da saučestvuju u boli naše braće u Turskoj da pomognu, da se u ovom trenutku ostave bilo kojih razlika, političkih, verskih i da se nađeno bratskom narodu u pomoći” kazao je Rupić.

20.000 evra je Grad opredelio kao finansijsku pomoć Turskoj i Siriji, u iznosu od po 10 hiljada eura. Zaključak o dodeli sredstava donelo je Gradsko veće na trećoj redovnoj sednici.

Sredstva možete uplatiti na broj računa
840-0000006454741-15
Devizni račun:
840-164771-30
SWIFT: DEUTDEFFXXX
IBAN: NBSRRSBGXXX
Senada Kalić
Podeli