DruštvoVesti

Prijava poslodavaca do sutra

Rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja ističe sutra, podseća Privredna komora Srbije. Poslodavci koji žele da prime novu generaciju učenika po dualnom modelu obrazovanja, mogu podneti prijavu putem veb portala PKS.

Za prijavu je potrebno da poslodavci kreiraju profil svoje kompanije na veb portalu. Takođe, potrebno je da podnesu: zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji su zainteresovani i zjavu o spremnosti za svaki obrazovni profil za koji su zainteresovani. U izjavi je potrebno navesti broj učenika koji žele da prime, grad/opštinu na kojoj će se obavljati učenje kroz rad. Opciono može se navesti i predlog škole za saradnju.

U ponudi osam novih obrazovnih profila

PKS podseća da će, od sledeće školske 2023/2024. godine, u ponudi biti osam novih obrazovnih profila. To su: elektrotehničar energetike, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar dizajna grafike, nautički tehničar-rečni smer. Takođe u ponudi su i  tehničar grejanja i klimatizacije, cvećar-vrtlar, tehničar hortikulture i tapetar-dekorater.

Rukovodilac Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike Mirjana Kovačević podseća da je PKS u prethodnom periodu sprovela intenzivnu kampanju animiranja poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja.  Dodaje sa zahtevi još uvek pristižu, i da je kompanijama data mogućnost da se prijavljuju do polovine decembra.

Najveće interesovanje među poslodavcima je tradicionalno za obrazovne profile iz oblasti mašinstva i obrade metala, elektrotehnike i ugostiteljstva, ali je primetan porast interesovanja za profile iz sektora šumarstva i obrade drveta.

Kroz dualno obrazovanje do kvalifikovanog i obučenog kadra

Kovačević je podsetila da kompanija ulaskom u dualni model obrazovanja ima mogućnosti da stekne kvalifikovan i obučen kadar.

Dodala je da učenici u dualnom obrazovanju provode određeni broj dana u kompaniji. Time se kod njih razvija osećaj pripadnosti firmi, usvajaju poslovnu kulturu i način rada konkretnog preduzeća. Istovremeno se jača poverenje između učenika i poslodavca, što naknadno vodi ka saradnji na obostrano zadovoljstvo.

Izvor: RTV

Podeli