DruštvoVesti

Prof. dr Zana Dolićanin novi rektor Državnog univerziteta

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), danas je za novog rektora ove visokoobrazovne institucije izabrao dr Zanu Dolićanin, redovnog profesora Departmana za biomedicinske nauke.

Po utvrđenoj proceduri, Senat Državnog univerziteta je ranije, 5. oktobra, rukovodeći se predlozima sa nivoa departmana, utvrdio listu kandidata za rektora, na kojoj su bili prof. dr Zana Dolićanin i prof. dr Rade Grbić.

Na kraju izborne procedure Savet, kao najviši organ upravljanja, danas je tajnim glasanjem odlučio da rektor u narednom trogodišnjem mandatnom periodu do 2025. godine, bude Zana Dolićanin.

Na sednici Saveta je istaknuto da je Zana Dolićanin, uspešno obavlјala funkciju prorektora Državnog univerziteta, ranije i dužnost šefa Departmana za biomedicinske nauke i da je postigla izuzetne rezulate u pedagoškom, naučnom i stručnom radu.

„Najvažnije pitanje za Državni univerzitet u Novom Pazaru je kvalitet obrazovnog procesa: što podrazumeva redovnu nastavu, adekvatan nastavni kadar, savremeno opremlјene laboratorije i apsolutnu posvećenost studentima. Takođe, naučno-istraživačka delatnost i projekti su klјučni za razvoj univerziteta“-istakla je Zana Dolićanin.

Zana Dolićanin je doktor  medicinskih nauka i redovni profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Univerzitetsku karijeru počela je 2001. godine  na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na Državnom univerzitetu  je angažovana od 2009. godine.

Prof. dr Zana Dolićanin bila je šef studijskog programa Zdravstvena nega, šef  Departmana za biomedicinske nauke u periodu od 2015. do 2021. godine, kada je imenovana za prorektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Od juna 2022. godine je član Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Boravila je na usavršavanju na  Institutu za patologiju Šiga Univerziteta u Japanu. Kao stipendista Ministarstva prosvete bila je na postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetu  Bordo-Segalen u Francuskoj.

Zana Dolićanin na dužnost rektora dolazi posle prof. dr Dragoslava Šumarca, koji je bio vršilac dužnosti rektora proteklih šest meseci.

Izvor: DUNP

 

Podeli