Ko je Jasmin Hodžić kandidat SDPS-a za narodnog poslanika

Na izbornoj listi „Aleksandar Vučić- Zajedno možemo sve“ na 87. mestu našao se Pribojac, mladi doktorant FPN-a i jedan od najperspektivnijih bošnjačkih političara Jasmin Hodžić. On je nakon uspešnog obavljanja niza značajnih funkcija u opštini Priboj i poslova pomoćnika ministra u MTTT, kandidovan na visokom 87. mestu za izbor narodnih poslanika na listi „Aleksandar Vučić- Zajedno možemo sve“.

Jasmin Hodžić (39) osnovnu školu i Gimnaziju pohađao je u rodnom Priboju, nakon čega 2003. upisuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na kom uspešno zavšava osnovne studije – smer Međunarodni odnosi  sa Diplomskim radom „Nacija i nacionalizam“ koji je odbranio 2009.godine. Tokom  studiranja pokazuje  talente na polju komunikacija, javnog nastupa i aktivizma koje usavršava kroz više  završenih kurseva i studijskih škola fondacija (Friedrich Naumann Stiftung i Nacional Democratic Institute), a svoju svestranost dodatno iskazuje  i  posebnim  darom  za pevanje od čega finasira svoje školovanje, dodatne edukacije i humanitarni rad.  Nakon završenih osnovnih studija upisuje Master, koji uspešno završava 2017. godine  sa Master radom pod nazivom „Političko predstavljanje nacionalnih manjina u Srbiji 1990-2015“ . Tokom svog akademsko-naučnog angažovanja od 2017. do sada, Hodžić je  objavio i više naučnih radova i  članaka iz oblasti manjiskih politika.

Uvek isticani lokal patriotizam potvrđuje povratkom u rodni grad nakon završenih studija, gde otpočinje privatni biznis, zasniva porodicu i angažuje se multidisciplinarno od javne politike, preko preduzetništva do humanitarnog rada i razvoja zamrlog kulturno-zabavnog života Priboja. 2014.godine sa početkom rada u Gimnaziji Priboj gde predaje set društvenih predmeta, Hodžić odlučuje da prestane sa uspešnom pevačkom solo karijerom i učešćem u radu KUD FAP Priboj, smatrajući to nespojivim sa akademskim i političkim angažmanom kome u budućnosti daje prioritet.

Kao mlad i obrazovan  političar,  ubrzano postaje nezaobilazan činilac u javnom i političkom životu Priboja i daje značajan doprinos  u svim procesima revitalizacije grada. Kao odbornik od 2012. do 2016.godine biva proglašen za  najaktivnijeg odbornika u lokalnom parlamentu.  Od 2016.godine do danas Hodžić je uspešno obavljao poslove: pomoćnika predsednika opštine za LER; koordinator rada Industrijske zone Priboj; glavni pregovarač sa investitorima;  predsednik Saveta za zapošljavanje opštine Priboj;  predsednik komisije za izradu strateških dokumenata opštine Priboj; rukovodilac Kancelarije za LER; predstavnik opštine Priboj u NALED-u a od 24.decembra 2020. godine imenovan je na dužnost pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije – Sektor za trgovinu, usluge i političku konkurenciju.

VIDEO – https://youtu.be/qQigjb5_Y08

Hodžić je član Predsedništva SDPS-a i koordinator stranke za ovaj deo Srbije. Oženjen je Berinom i otac je troje dece Šejle, Kenana i Lejle.

Svoj razvoj i usavršavanje Jasmin Hodžić nastavlja i dalje na Doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka-Univerzitet u Beogradu(smer- politikologija),  na kom  trenutno piše doktorsku disertaciju pod nazivom „Društvene i  političke podele i rascepi Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori-uporedna analiza“.

 

Podeli