DruštvoVesti

Počela sednica Skupštine

Prva ovogodišnja sednica Skupštine grada je počela.
Na dnevnom redu su: predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2020. Godinu, predlog Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za godinu završenu 31. decembra 2020. godine, sa izveštajem revizora.
 
Pred odbornicima je i  Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Novog Pazara za 2022. godinu.
Odbornici će razmatrati i predloge o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara.

Direktori pojedinih javnih ustanova predstaviće planove i programe za ovu godinu.

Sednica je počela u 10h.

Podeli