DruštvoVesti

Od 1. februara počinje upis đaka u školu

Podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u prvi razred počinje 1. februara.

U Ministarstvu prosvete kažu da je škola dužna da upiše svako dete sa područja škole.

Takođe, navodi se da škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima škole – piše Telegraf.

Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Za prijavu deteta na uvid se podnosi važeća lična karta, sa adresom roditelja ili staratelja, kao i rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom.

 

Izvor:Blic/Telegraf

Podeli