DruštvoVesti

Za đačke zadruge izdvojeno 29 miliona dinara

Ministarstvo prosvete je izdvojilo 29 miliona dinara za unapređivanje rada učeničkih zadruga u protekle dve godine, koje su postale važan deo obrazovno vaspitnog rada u školama i prepoznate kao potencijal za preduzetničko obrazovanje, rekao je ministar prosvete Branko Ružić.

On je na otvaranju prve konferencije o učeničkim zadrugama „Učeničke zadruge – mogućnosti i značaj za razvoj kompetencija učenika“, istakao da je broj zadruga u školama povećan.

„Nakon niza aktivnosti koje je Ministarstvo sprovelo radi osnaživanja i podsticaja škola da formiraju učeničke zadruge, danas imamo ukupno 112 osnovnih i srednjih škola koje su osnovale učeničke zadruge. Do 2018. godine, u obrazovnom sistemu bilo je aktivno 55 učeničkih zadruga“, naveo je ministar.

On je dodao da je plan Ministarstva da do kraja 2023. godine bude osnovano 350 učeničkih zadruga, što je i predviđeno Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine.

Ministar je podsetio da su ove godine, na osnovu dva javna poziva, 43 osnovne škole u Srbiji dobile 9,8 miliona dinara za nabavku mašina, opreme, sredstava i materijala za rad za različite projekte koje će realizovati u zadrugama.

Izrada predmeta različitih namena –  šolja, suvenira, magneta, ukrasa, nakita, 3D štampanje, prodaja cveća, sušenje voća, presa za limenke, prerada i pakovanje voća i povrća, proizvodnja meda, su samo neke od aktivnosti kojima se učenici u školama bave zahvaljujući razvoju zadrugarstva.

Na konferenciji su učestvovali direktori osnovnih škola i zadruga, koji su predstavili primere dobre prakse, razmenili  iskustva u cilju podrške školama koje do sada nisu osnovale učeničke zadruge.

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić predstavio je i novi Pravilnik o učeničkim zadrugama, kojim je olakšano njihovo osnivanje i funkcionisanje.
Izvor: Danas
Foto: Ministarstvo prosvete
Podeli