Zaseda lokalni paralament

Na drugoj ovogodišnjoj sednici Skupštine Novog Pazara nalazi se šest tačaka devnog reda. Među njima je i kreditno zaduženje grada Novog Pazara u iznosu od 180 miliona dinara, koje odobrilo Ministarstvo finansija. Sredstva će kako je planirano budžetom biti utrošena za realizaciju važnih infarastrukturnih projekata i ostalih kapitalnih investicija.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Pazara,

3.Predlog o izmeni o prenosu prava korišćenja sportskog objekta Gradski stadion sa grada Novog Pazara na Fudbalski klub „Novi Pazar“, godišnji  program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2020. godinu, a i predlog  Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara..Sednica je počela oko 10 sati.

Na predlog odbornika SDA u dnevni red je uvrštena i tačka da se Ministarstvu prosvete uputi zahtev za rešavanje problema oko imenovanje VD direktora OŠ”Avdo Međedović” za, kako je rečeno, dobrobit zaposlenih i učenika te škole.

Podeli