Tribina- Zaštita životne sredine i kvaliteta vazduha

Udruženje građana Green love organizovalo je javnu tribinu povodom kvaliteta vazduha u Novom Pazaru, sa ciljem da se podigne svest građana o očuvanju i zaštiti životne sredine. Na tribini su učestvovali predsednica Skupštine Hanadi Hajdinović, član gradskog Vijeća Esad Fazlić i doktorka Zavoda za javno zdravlje Selma Bihorac.

Zaštita životne sredine veoma je bitana tema u celom svetu i već godinama se istražuju načini i metode zaštite. U Novom Pazaru je nedavno postavljena automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha, i dosadašnji rezultati nimalo nisu zadovoljavajući. Tim povodom je organizovana javna tribina kako bi se sa odgovornim ljudima došlo do odluka na koji način da se poboljša naš vazduh.

“Cilj tribune jeste da se podigne nivo svesti kako kod donosioca odluka tako i kod građana o neophodnosti i hitnosti preduzimanja određenih mera u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha”, kazala je predsednica Green love udruženja Nataša Đorđević.

Predsednica Skupštine Hanadi Hajdinović, jedna od učesnica tribune, istakla je da će Skupština grada biti instrument koji će biti karika između građana i lokalne samouprave u daljem rešavanju problema kvaliteta vazduha u Novom Pazaru.

“Samim usavršavanjem članova saveta za zaštitu životne sredine pokušaćemo odnosno omogućičemo građanima da se uključe aktivno u naš rad, u smislu javnih rasprava, građanskih inicijativa. Otvoreni smo apsolutno za sve predloge građana i za sve sugestije”, dodala je Hajdinović.

“U Novom Pazaru smo u skorijem period postavili jednu automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha, koja ima za cilj da kontinualno, svakodnevno i u svakom trenutku meri kvalitet vazduha na području Novog Pazara. To će nam sve omogućiti da prikupljanjem tih podataka stvorimo kvalitetne politike u oblasti zaštite I unapređenja vazduha u Novom Pazaru”, istakao je član Gradskog veća Esad Fazlić.

Dokle god građani ne budu shvatili da im je potrebna čistija životna sredina ne može ni lokalna samouprava sam po sebi mnogo toga učiniti, zaključio je Fazlić.

A. Ademović

Podeli