DRI: Novac iz gradskog budžeta trošen po propisima

Prema zaključku Državne revizorske institucije, finansijski izveštaj o završnom računu Grada Novog Pazara za 2018. godinu sastavljen je u skladu sa Zakonom o budžetu i drugim propisima koji uređuju finansijsko poslovanje. Iz Gradske uprave poručuju da je najvažnije da građani nastave da prate kako se troši njihov novac, da i dalje budu uvjereni da se pare iz gradskog budžeta troše savjesno i odgovorno te da je taj proces transparentniji više nego ikada.

“Finansijski izvještaj o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2018. godinu prema svim relevantnim parametrima u skladu je sa propisima Republike Srbije i ne sadrži bilo kakve materijalne greške kao posledicu nedozvoljene radnje u poslovanju. To potvrđuje da se novac iz bužeta troši po propisima, da se imovinom građana upravlja transparentno i kvalitetno. Transparentnost je prisutna kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani budžeta”, rekao je načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Džemil Divanefendić.

Kako je istakao, ovaj ali i svi drugi izvještaji nosilaca javnih ovlašćenja u Republici Srbiji potvrđuju da je u Novom Pazaru, kada je o javnoj delatnosti riječ, došlo do kvalitativnih, pozitivnih promena.

„Dobili smo najbolje ocjene i od strane civilnog sektora, organizacija koje se bave radom lokalnih samouprava, ali o tome će biti reči narednih dana” zaključio je načelnik GU.

Izveštajem DRI zadovoljni su i u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

„U odnosu na prethodni izveštaj DRI , ovaj za 2018 je ocenjen kao znatno bolji jer su  zabeležne samo manje nepravilnosti poput onih u vezi sa načinom knjiženja i odabirom ekonomskih klasifikacija. Reč je o neznatnim propustima, koji su podležni ispravkama”, konstatovala je Mihrija Zeković, rukovodilac Odeljenja za finansije.

Izvještaj Državne revizorske institucije naći će se početkom naredne nedjelje i pred odbornicima Skupštine grada.

Izvor: novipazar.rs

A. Ni.

 

Podeli