DUNP: Saradnja sa Univerzitetom ”Mehmed Akif Ersoy” se nastavlja

Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miladin Kostić primio je danas delegaciju Univerziteta „Mehmed Akif Ersoy“ iz Republike Turske, koju je predvodio rektor prof. dr Adem Korkmaz. Na sastanku je zaključeno da se petogodišnja saradnja dva univerziteta uspešno nastavlja, te najavljeno da će u okviru zajedničkog projekta biti obezbeđena najsavremenija laboratorijska oprema za ispitivanje kvaliteta mesa i mleka.

Na sastanku je zaključeno da se saradanja dva univeziteta, započeta pre pet godina uspešno razvija i da su njeni konkretni rezulati vidljivi. Reč je o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije i zdrave hrane, koji se odnose na područje Pešterske visoravni i razvoj Departmana za biotehničke nauke u Sjenici. Taj departman Državnog univerziteta u Novom Pazaru u svom sastavu ima studijske programe Agronimija i Prehrambena tehnologija i školuje stručne kadrove, izuzetno potrebne ovom kraju.

Rektori Korkmaz i Kostić saglasili su se da je ostvarenje planiranih aktivnosti značajno  zbog ogromnih poljoprivrednih potencijala Pešterske visoravni i perspektive, koju u ovom kraju, ima razvoj stočarstva i proizvodnja zdrave hrane.

Prof. dr Adem Korkmaz istakao je da će u okviru zajedničkog projekta, u koji su uključene i lokalne samouprave Sjenice i Novog Pazara, biti obezbeđena najsavremenija laboratorijska oprema za ispitivanje kvaliteta mesa i mleka. Prema njegovim rečima očekuje se da će u tome pomoći Turska agencija za razvoj i koordinaciju „Tika“.

Rektor Kostić je ocenio da će savremene laboratorije biti od izuzetnog značaja za kvalitetno obrazovanje studenata i  za naučno-istraživački rad nastavnog kadra. U isto vreme, računa se i na konkretan doprinos naučnih znanja razvoju poljoprivrede.

Rektor Univerziteta „Mehmed Akif Ersoy“ kazao je da ova visokoobrazovna ustanova  ima odlične uslove za bavljenje naučno-istraživačkim radom, posebno u oblasti stočarstva i proizvodnje hrane i potencirao je ideju o razmeni studenata.

Izvor: DUNP

Podeli