Nesavesni građani otežavaju posao komunalcima

Klanični otpad, kabasto smeće, neadekvatne higijensko-tipske posude i slično, problemi su sa kojima se svakodnevno suočavaju zaposleni na održavanju javne higijene. S obzirom da počinje prolećno spremanje iz Javnog komunalnog preduzeća ”Gradska čistoća” apeluju na građane da daju doprinos u održavanju higijene grada.

Na održavanju javne higijene angažovano je devet kamiona: 7 u provoj smeni sakuplja i odnosi kućno smeće, a po jedan kamion u dnevnoj i noćnoj rade na čišćenju kontejnera, opslužujući uži centar grada. Jdnu ekipu zatekli smo na radnom zadatku u Hercegoivačkoj ulici.

”Svakodnevno se susrećemo sa problemima koje nam stvaraju nesavesni građana na prvom mestu klanični otpad, kabasti otpad, rastinje, građevinski otpad, koji se stavlja iza kontejnera. Mi se trudimo da očistimo sve, onoliko koliko smo u mogućnosti, ali to su problemi koji nas usporavaju”, kaže poslovođa na iznošenju smeća Samer Husović.

Iako su građani dužni da obezbede odgovarajuće higijensko-tipske posude i na taj način olakšaju zaposlenima u Gradskoj čistoći posao na održavanju javne higijene, mnogi to ne čine, pa neadekvatne posude dodatno otežavaju posao.

Mi podsećamo, da bi se poslovi na održavanju javne higijene, na opšte zadovoljstvo efikasnije obavljali, neophodna je saradnja i doprinos svih građana.

S.Lj.

Podeli