Nova mehanizacija i oprema za poljoprivrednike

 Prema programu rada Stručne poljoprivredne savetodavne službe , Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja i lokalne samouprave, organizovani su skupovi u svim poljoprivrednim centrima. U svim centrima održani su sastanci sa svim predsednicima poljoprivrednih centara i članovima upravnih odbora gde se razgovaralo uglavnom o realizaciji programa iz prethodne godine. Najviše reči bilo je o značaju upotrebe poljoprivredne mehanizacije i rasporedu budžetskog novca za 2019.godinu.

Sastanci sa predstavnicima poljoprivrednih centara Požega, Deževa i Trnava već su održani i na njima su dogovoreni detalji o nabavci i upotrebi postojeće poljoprivredne mehanizacije kao i o nabavci nove. “Ono što je bilo od velikog značaja jeste dogovor oko raspodele budžetskih sredstava za 2019.godinu , za nabavku potrebne mehanizacije i o značaju upotrebe iste”, kazao je predsednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismet Sajtarić i najavio posetu poljoprivrednicima Lukara za četvrtak.

Inženjer ratarstva i povrtarsta Smail Ejupović kaže da Poljoprivredna stručna savetodavna služba u saradnji sa Međuopštinskom unijom poljoprivrednika se trudi da nabavi što bolju i noviju mehanizaciju koja će dati najbolje rezultate i pomoći ekonomsku moć poljoprivrednika.

Poljoprivrednici Radovan Ristović  iz sela Brestovo i  Samir Ibrahimović iz sela Cvijetnje kažu da su ovakvi sastanci veoma značajni za njih jer se na njima od stručnih ljudi iz oblasti poljoprivrede može saznati dosta korisnih stvari o upotrebi  i značaju mehanizacije, da se na lakši način može doći do nje i da se na taj način lakše radi.

“Pored programa nabavke opreme i mehanizacije nastavićemo i sa programom kupovine creva za dovod vode gde će se nastaviti podela creva poljoprivrednicima” , najavio je Sajtarić. On je rekao da je do sada podeljeno 43.500 metera creva i to je pokazalo dobre rezultate jer je obezbeđeno dovoljno vode za zasade malina i voćnjaka .

 

B.V.

Podeli