BNV o Ustavu Srbije

Bošnjačko nacionalno vijeće je, kako je saopšteno, kao  veoma zainteresovana strana  uzelo učešće u Javnoj raspravi  Ministarstva pravde na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije sa svojim komentarima i sugestijama.

U  komentarima i sugestijama BNV-a između ostalog stoji: Bošnjačko nacionalno vijeće, kao legitimni organ manjinske samouprave u Republici Srbiji želi da učestvuje sa ostalim zainteresovanim stranama u definisanju političkog okvira za sva pitanja koja su važna za opstanak i socioekonomski razvoj bošnjačkog naroda i Sandžaka u Republici Srbiji.

Predloženi Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, Bošnjačko nacionalno vijeće smatra nedovoljnim jer ne nudi okvir za suštinske promene koje su neophodne za efikasno funkcionisanje politčkog sistema, uspostavljanje vladavine prava i zaštite osnovnih prava, socioekonomske sigurnosti i stvaranja solidnih pravnih osnova za opšti  razvoj i napredak.

U tom smislu Bošnjačko nacionalno vijeće zahteva sledeće  ustavne garancije:

  1. Definisati ravnopravan status bošnjačkog naroda u Ustavu Republike Srbije.

Bošnjačko nacionalno vijeće zahteva da se Ustavom osigura ravnopravnost svih naroda  koji žive u Republici Srbiji i da se bošnjačkom narodu vrati status konstitutivnog naroda koji mu pripada po više osnova.

  1. Definisati status Autonomne Pokrajine Sandžak u Ustavu Republike Srbije.

Bošnjačko nacionalno vijeće zahteva da se status Sandžaka detaljnije definiše Ustavom Srbije pod nazivom: Autonomna Pokrajina Sandžak, u skladu sa usvojenim terminom prema aktuelnom Ustavu Republike Srbije.

Podeli