Budžet za 2018. na dnevnom redu Skupštine

Skupština Srbije počela je sednicu na čijem dnevnom redu je Predlog budžeta za 2018. godinu i još 30 tačaka. Predlogom zakona o budžetu planirani su prihodi u iznosu od 1.178 milijardi dinara, a rashodi 1.207 milijardi dinara. U toku utvrđivanje dnevnog reda nove sednice.

Poslanici Skupštine Srbije su počeli da utvrđuju dnevni red nove sednice, a ukupno je podnet 171 predlog za dopunu tačaka. Vlada Srbije je 29. novembra usvojila Predlog zakona o budžetu za 2018. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 1.178 milijardi dinara, a rashodi 1.207 milijardi dinara. 

Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za narednu godinu iznosi 0,6 odsto BDP-a odnosno 28,4 milijarde dinara, što je 40,7 milijardi dinara niže od deficita planiranog budžetom za 2017. godinu. 

Ministar finansija Dušan Vujović ranije je rekao da je predloženi budžet za iduću godinu planiran na osnovu projekcije da će realna stopa rasta u idućoj godini biti 3,5 odsto BDP-a. 

Vujović kaže da je prostor za povećanje plata i penzija u idućoj godini utvrđen kao nagrada za ono što je ostvareno u poslednje tri godine reformi.
U 2018. predviđeno je povećanje plata za 10 odsto u javnom sektoru i pet odsto u administraciji, a povećanje penzija za pet odsto.

Osim prostora za veće plate i penzije, u idućoj godini obezbeđeno je i više novca za investicije, a Vujović kaže da su za kapitalne investicije predviđene 128,3 milijarde dinara, od čega je najviše i to 54 milijarde namenjeno infrastrukturi. 

Na dnevnom redu sednice biće i dopuna Zakona o budžetu Srbije za 2017. godinu, koja se odnosi na sredstva koja će biti obezbđena iz ovogodišnjeg budžeta za isplatu bonusa za pripadnike sektora bezbednosti u iznosu od po 10.000 dinara, koji će im biti isplaćen do kraja godine. 

Poslanici će na novoj sednici razmatrati i izmene zakona o Porezu na dodatu vrednost, o porezu na dobit pravnih lica, o porezu na dohodak građana i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Biće razmotrene i izmene zakona o republičkim administrativnim taksama, o javnoj svojini i o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, a poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i o izmenama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. 

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. 

Skupština će razmatrati i potvrđivanje Sporazuma o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu. 

Poslanici će raspravljati i o izmenama Zakona o stečaju. 

Na dnevnom redu biće i Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i izmene zakona o radu, o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i o zapošljavanju stranaca. 

Biće razmotren Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, izmene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, izmene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i izmene Zakona o uređenju sudova. 

Izvor: RTS

Podeli