”Tolerancija – to si ti”

S ciljem da se mladi upoznaju sa pojmovima i značenjem tolerancije, ali i posledicama netolerancije na različitosti u društvu, Akademska inicijativa ”Forum 10” u partnerstvu sa Forumom za kreativno delovanje i Tutinskom inicjativom mladih, organizovala je radionicu pod nazivom ”Tolerancija – to si ti”. Radionica je realizovana u okviru istoimenog projekta uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.

Projekat ”Tolerancija – to si ti” realizuje se u sklopu programa o sporovođenju antidiskriminacionih politika u Srbiji. Ima cilj razvoj obrazovanja i podsticanje društvene svesti kod mladih, ali i šireg građanstva, o značaju tolerancije i poštovanja različitosti.

S obzirom da se naše društvo još uvek nije oslobodilo tendencija koje vuku na diskriminaciju u različitim oblastima, i dalje postoji potreba da se što više govori o toleranciji – kažu organizatori.

”Vrlo je situacija problematnična, na nivou cele države kad je u pitanju diskriminacija. Ulažu se veliki napori sa svih strana, i vladin sektor i civilno društvo, da se ukaže na značaj borbe protiv diskriminacije i ovaj projekat je deo te zajedničke borbe”, kaže Teo Taraniš iz Foruma 10.

Ovakva radionica održaće se i sa mladima u Tutinu. Potom sledi ulična akcija i razgovor sa građanima Novog Pazara i Tutina, a završna aktivnost projekta, u cilju pokretanja šireg dijaloga u zajednici, biće okrugli sto sa temom ”Da pričamo na TI o toleranciji i diskriminaciji”.

S.Lj.

Podeli