Javni forum – zajedno za jednakost

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizovali su okrugli sto „Javni forum – Zajedno za jednakost“. Cilj skupa je otvaranje dijaloga o unapređenju lokalnih normativnih okvira i politika za stvaranje okruženja koje će uticati na smanjenje diskriminacije i socijalno uključivanje romske zajednice.

„Položaj romske zajednice u Republici Srbiji“ bila je tema okruglog stola koji je okupio predstavnike Gradske uprave, Centra za socijalni rad, romskih organizacija i nevladinog sektora. Koordinator Građanskog foruma iz Novog Pazara Alija Halilović, ističe da je veoma bitno unaprediti položaj romske zajednice.

„Zadatak i odgovornost lokalne samouprave, državne uprave i nevladine organizacije civilnog sektora je da pomognu romskoj zajednici da ne bude diskriminisana, da doživi bolji socijalni položaj. To je zadatak ovog projekta koji promovišemo i preko medija i preko izveštaja,“ kazao je Haliliović.

„Tema diskriminacija roma u Srbiji, široko je postavljena tema, ali će naš fokus biti mehanizmi za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i iskustva na lokalu. Radionica je zamišljena kao jedna vrsta obuke za državne službenike, dok je javni forum  predviđen za donosioce odluka na lokalu i predstavnike civilnog sektora,“ istakla je koordinator-pravnik Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS Marija Demić.

Koordinator za romska pitanja u Gradskoj upravi Elmaz Omerović ističe, da je Grad Novi Pazar više puta istaknut kao primer dobre prakse kada je sprovođenje planova i poboljšanje uslova života romske zajednice u pitanju.

„Uradili smo 23 kuće, za romsko naselje u Blaževu, lokalni vodovod za celo naselje, reciklažni centar koji će da zaposli te Rome. Urađena je ambulanta za celo stanovništo Blaževa, urađena je takođe struja, kanalizacija i putevi koji još nisu do kraja završeni, ali za mesec dana će početi da se radi na završavanju istih. Takođe ove godine planiramo da povežemo lokalni vodovod sa glavnim kako bi svi stanovnici Blaževa imali vodu“, dodao je Omerović.

Predstavnik za raseljena lica Mefail Đugati istako je, da je Gradska uprava uradila mnogo za Rome u Novom Pazaru. On takođe ističe i da se raduje završetku vodovodne mreže i puteva ove godine.

„To što je uradila oština veoma je dobro, i ono što će da urade je još bolje. 76-oro dece već ide u osnovnu školu. Imamo i 3 dece koju su drugi razred srednje škole“, dodo je Đugati.

Okrugli sto organizovali su Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u okviru projekta „Zajedno za jednakost“. Projekat je finansiran iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za ljudska i manjinska prava i deo je programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Alma A.

Podeli