Vozači, oprez – “falš” dizel na pumpama

Tržišna inspekcija Ministarstva trgovine stavila je van prometa 1,2 miliona litara goriva posle provere njegovog kvaliteta na pumpama širom Srbije. Analize uzoraka pokazale su da se dizel gorivo meša sa baznim uljem i „vajt špiritom“, kako bi trgovci ostvarili veću zaradu.

Tržišna inspekcija  dnevno uradi do 15 kontrola, a samo u januaru kontrolisano je 1.300 prodajnih mesta i uzeto preko 4.200 uzoraka goriva. Rezultati su bili poražavajući. Zabranjen je promet za 1,2 miliona litara goriva jer je ustanovljeno da, na osnovu njegovog markiranja, ne odgovora propisanom kvalitetu. Analize uzoraka pokazale su da se dizel gorivo meša sa baznim uljem i „vajt špiritom“, kako bi trgovci ostvarili veću zaradu. Trgovci imaju pravo, do okončanja sudskog postupka, da zabranjeno gorivo za promet prerade u rafineriji, izvezu u neku drugu zemlju ili ekološki unište. Zanimljivo je da su uvoznici već iskoristili neke od ovih varijanti rešenja problema jer im ne odgovara da im rezervoari budu zauzeti.

Kakve su, međutim, posledice za korisnike ovakvog goriva. Dobijena smesa liči na dizel, ali može da upropasti motor automobila. Litar takvog dizela, čija je cena 145,90 dinara, može da prouzrukuje štetu na motoru vozila od preko 500 evra, u zavisnosti od njegovog modela. Zato je tržišna inspekcija uputila poziv svim vozačima da ako  posumnjaju u kvalitet goriva koje su kupili, da se obrate njima. Kontrolom su obuhvaćeni svi, od NIS-a, preko OMV-a, MOL-a i ostalih „velikih“ kompanija pa do pojedinačnih pumpi. Međutim iz velikih kompanija upozoravaju da ovako ustrojen sistem kontrole i markiranja goriva nije dobar i da je podjednaka pretnja sivom tržištu i onima koji dosledno sprovode sve propise. Desilo se tako da je nekim kompanijama blokiran dalji promet legalnog goriva, koje u potpunosti zadovoljava kvalitet, ali nema propisanu koncentraciju markera.

(D.J.)

Podeli