Društvo

Početak rada buster stanice ometaju meštani

U toku su završni radovi na izgradnji buster stanice. Međutim, do zastoja je došlo jer nisu rešeni imovinsko pravni odnosi na pristupnom putu tom objektu, pa pojedni meštani prave probleme.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija „ Hanefija Brničanin očekuje da će se takvi problemi rešiti, jer je puštanje u rad buster stanice značajno za sve građane Novog Pazara.

Građevinski deo buster stanice je završen, izvršena  je montaža hidromašinske i elektro opreme je montirana, a i pumpe su instalirane. Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija „ Hanefija Brničanin kaže da je u poslednjih deset dana izvršeno prespajanje cevovoda za dovod sirove vode preko bustera.

“Preostali radovi nisu obimni, bili bi završeni najviše za pet dana. Međutim došlo je do zastoja i da su nastali imovinsko-pravni problem na pristupnom putu za buster stanicu, gde meštani ne dozvoljavaju da se izvrši instaliranje dalekovoda za dovođenje struje do budućeg trafoa, koji je napravljen I samo treba da se dopremi. Apelujem na bivše vlasnike parcela da dozvole da se ti radovi obave kako građani ne bi trpeli trenutno stanje u vodosnabdevanju”, kaže Brničanin
Jučerašnja kiša je u velikoj meri poboljšala vodosnabdevanje, jer je smanjeno nenamensko trošenje vode. Brničanin je prekomnetarisao i blokade puteva meštana Selakovca, koji su nezadovoljni vodosnabdevanjem, podsetivši da većina naselja u drugoj I trećoj visinskoj zoni ima iste probleme, kao I zgrade u centru grada. On je rekao da se situacija problema vodosnabdevanja zloupotrebljava.

“Neke nevladine organizacije situaciju sa vodosnabdevanjem zloupotrebljavaju, jer  žele da neke svoje druge ciljeve ostvare blokade puteva, jer nisu uspeli da realizuju neke projekte, koji još uvek nisu došli na red. U Selakovcu se nikada više nije uradilo, nego prethodne dve godine”, rekao je Brničanin.

Bivši direktor Vodovoda Ramiz Paljevac, kaže da je 2005. godine tadašnje rukovodstvo Vodovoda ostvarilo dobru saradnju sa ambsadom Autstrije, sa kojom je dogovorena donacija od pola miliona evra za izgradnju buster stanice, a da za realizaciju tog projekta tadašnje rukovodstvo opštine nije imalo sluha. Paljevac kaže da su ugovor o donaciji potpisali tadašnji predsednik Skupštine Azem Hajdarević, on, a da je tadašanja predsednica opštine Vasvija Gusinac odbila da potpiše.

“Što nije još 2005.godine urađena buster stanica kriva je tadašnja predsednica Vasvija Gusinac, ja sam je zamolio da potpiše taj ugovor, ali je ona rekla da nema legitimitet. Tada je bila partija SDA na vlasti, tako da taj legitimitet nije imala od predsednika te stranke Sulejmana Ugljanina. Oni tada nisu hteli, jer ja nisam bio njihov direktor, mene je tada izabrala skupštinska većina. To je razlog što se tek danas gradi buster stanica”, kaže Paljevac.

Radovi na buster stanici započeti su prethodne godine, izvođač tih radova bila je novopazarska firma Ikan company, a nosilac Hidrokonrol Niš. Donacija za izgradnju ovog objekata obezbeđena je uz pomoć Vlade Kuvajta.

Sajma Drazanin

Podeli