stomatolpška ambulanta

DruštvoVesti

Stomatološka ambulanta za decu sa invaliditetom

“Odobren je kadrovski plan kojim je omogućeno angažovanje dva stomatološka tima, odnosno dva stomatologa i dve stomatološke sestre čime će biti omogućena edukacija i upućivanje stomatologa na subspecijalizaciju iz oblasti pružanja stomatološke zaštite deci ometenoj u razvoju i invalidnim licima”, naveo je Memić.

Podeli
Opširnije