Krivične prijave zbog teŔkih povreda i tuče, obaveŔten i Centar za socijalni rad

Krivične prijave protivĀ  dvojice petnaestogodiÅ”njaka zbogĀ  sumnje da su izvrÅ”ili krivično delo teÅ”ka telesna povreda, protiv trojice, za krivično delo učestvovanje u tuči. O događaju obaveÅ”ten i Centar za socijalni rad u Novom Pazaru

Podeli
OpŔirnije