penzije

DruštvoVesti

Nova pravila o penzijama kad penzioner premine

Fond PIO će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara 2024. godine, od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosapenzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo. U skladu sa navedenim izmenama, banka je obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koje su isplaćene nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, vrati Fondu na njegov zahtev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava – istaknuto je u saopštenju.

Podeli
Opširnije