osnovne škole

DruštvoVesti

Počeo elektronski upis dece u osnovnu školu; Potreban samo jedan dokument

“Roditelji odlaskom u osnovnu školu u zakazanom terminu završavaju sve aktivnosti vezane za upis, bez potrebe da donose nijedan dokument – izvod iz matične knjige rođenih, prijavu prebivališta, uverenje o pohađanju predškolskog programa i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu deteta, jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem”, rekao je Pašić

Podeli
Opširnije