nova pravila

DruštvoVesti

Stranci, ipak, kao domaći: Prijavljivanje za sticanje crnogorskog državljanstva po novim pravilima od 19. februara  

– Ovom odlukom je ispravljena diskriminacija. Čudi i zabrinjava pritisak nekih kolega iz javne uprave, sa elementima službenog, ali i javnog navođenja na protivpravni uticaj, na Upravu i direktora “Službenog lista”, da donetu Odluku ne objave, suprotno službenim obavezama iz Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata. Član 86 Zakona o strancima propisuje da se dozvola za stalni boravak može izdati onome koji je do dana podnoÅ¡enja zahteva zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina, po nekom od osnova za privremeni boravak – objaÅ¡njava vrÅ¡iac dužnosti direktora Direktorata za krivično i građansko zaknodavstvo Božidar Čarmak.

Podeli
Opširnije