DruštvoVesti

U fokusu Skupštine planovi generalne regulacije koji će doprineti daljem korićenju reka

Na današnjoj sednici Skupštine grada Novog Pazara usvojeno je nekoliko predloga odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za različite delove grada. Neke od glavnih tačaka dnevnog reda odnosile su se na urbanističke planove koji će doprineti najznačajnijem projektu, regulaciji vodotokova.

Centar naseljenog mesta grada Novog Pazara: Dolina reke Raške i Ljudske

Predložena odluka se odnosi na izradu izmena i dopuna plana za deo centra koji obuhvata delove naselja Rajčinoviće sa banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i Gornji Selakovac. Planira se regulacija dela korita reke Raške, što će značajno uticati na zaštitu od poplava i unapređenje infrastrukture u ovim naseljima.

Centar naseljenog mesta: Novi Pazar, Pashino Guvno i okolna naselja

Ovaj predlog obuhvata naselja Novopazarska banja, Pashino Guvno, Podbijevlje, Industrijska zona, Čerkes mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac. Cilj je regulacija korita reka Trnavice i Jošanice, što će omogućiti bolje upravljanje vodotocima i prevenciju od poplava.

Centar naseljenog mesta: Jošanica, Stara Čaršija i susedna naselja

Predlog se odnosi na deo naselja Jošanicu, Staru Čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair. Planira se regulacija dela korita reke Jošanice, što je ključni korak za poboljšanje bezbednosti i kvaliteta života stanovnika ovih područja.

Centar naseljenog mesta: Ćukovac, Gradski Centar i okolna naselja

Ovaj predlog uključuje deo naselja Ćukovac, Gradski Centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varš mahala, Šestovo i Jalija. Regulacija korita reke Raške u ovim delovima grada ima za cilj unapređenje komunalne infrastrukture i zaštitu životne sredine.

Na današnjoj sednici Skupštine grada Novog Pazara, pored rasprave o urbanističkim planovima, razmatrani su i predlozi odluka o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora dva javna komunalna preduzeća, s posebnim akcentom na izbor komisije za sprovođenje konkursa.

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Novi Pazar. Predložena odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora ovog preduzeća ima za cilj poboljšanje upravljanja i efikasnosti u održavanju javne higijene i čistoće grada. Tokom sednice, istaknuto je da je transparentan proces izbora direktora ključan za osiguranje kvaliteta usluga koje ovo preduzeće pruža građanima.

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Novi Pazar.  Očekuje se da izabrani direktor donese inovativna rešenja za upravljanje parkiranjem u gradu, što je jedan od najvećih izazova za Novi Pazar zbog povećanog broja vozila i ograničenog broja parking mesta.

Pored rasprave o urbanističkim planovima i izboru direktora komunalnih preduzeća, na dnevnom redu su bile i odluke o statutu grada, prenosu prava korišćenja zemljišta, kao i usvajanju novih cenovnika komunalnih usluga.

Skupština je raspravljala o predlogu odluke o pristupanju donošenju novog Statuta grada. Novi Statut će redefinisati organizaciju i funkcionisanje gradskih institucija, sa ciljem modernizacije i prilagođavanja savremenim potrebama građana. Ova odluka označava početak procesa koji će uključiti javne konsultacije i učešće građana u kreiranju osnovnog pravnog akta grada.

Prenos prava korišćenja na delu katastarske parcele br. 10897/9 KO Novi Pazar, JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar. Odbornici su razmatrali predlog odluke o prenosu prava korišćenja na delu katastarske parcele broj 10897/9 na JKP „Gradska čistoća“. Ovaj prenos će omogućiti preduzeću „Gradska čistoća“ da proširi svoje operativne kapacitete, poboljšavajući usluge čišćenja i održavanja javnih površina. Odbornici većine doneli su odluku o prenosu prava korišćenja parcele JKP „Gradska čistoća“, čime se obezbeđuju preduslovi za uklanjanje vozila tog javnog preduzeća iz naselja Svojbor, oslobađanja trotoara i stvaranja što boljih životnih uslova za meštane tog dela Novog Pazara.

Predlog odluke o davanju saglasnosti na novi cenovnik usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ bila je jedna od usvojenih tačaka dnevnog reda. Novi cenovnik je usklađen sa trenutnim ekonomskim uslovima i troškovima održavanja sistema vodosnabdevanja i kanalizacije. Odbornici su diskutovali o potrebi balansiranja između ekonomske održivosti preduzeća i pristupačnih cena za građane.

Slična rasprava vođena je i o cenovniku usluga JKP „Gradska čistoća“. Cilj je poboljšanje kvaliteta usluga uz održavanje ekonomske stabilnosti preduzeća.

Podeli