DruštvoVesti

“Monitor” i Grad Novi Pazar završili nacrt Programa zaštite životne sredine

Nakon javnih konsultacija krajem prethodne godine, Udruženje građana “Monitor” u saradnji sa ekspertima iz date oblasti i nadležnim odeljenjima Gradske uprave Novi Pazar pripremili su nacrt dokumenta “Program zaštite životne sredine”. Ovaj dokument predviđa niz mera a jedna od oblasti kojom se bavi odnosi se na buku. Direktor nevladine organizacije “Monitor” Aleksandar Ivanović govorio je za RTV Novi Pazar o predloženim merama.

“Još 2021. godine doneta je odluka o akustičnom zoniranju grada. Zavod za javno zdravlje Kragujevac je 2022. godine objavio rezultate merenja buke u Novom Pazaru koje je vršeno u šest zona u gradu, i rezultati govore da je nivop buke povišen ujutru i uveče u tim zonama. Problem buke je ozbiljan ekološki problem u Novmo Pazaru” – rekao je Ivanović.

Projekat se realizuje uz podršku Svetskog fonda za zaštitu prirode Adria Srbija sredstvima Evropske unije.

Podeli