DruštvoVesti

U toku prva faza radova na restauraciji Džephane

U toku su radovi na prvoj fazi revitalizacije, konzervacije i restauracije, kao i statičke sanacije  severne tabije Novopazarske tvrđave. Reč je o prostoru koji, sa građevinama koje se nalaze u samoj tvrđavi, čini jedinstvenu celinu spomenika kulture.

Zajedno sa prostorom oko Altun – alem džamije, samom džamijom i starom čaršijom, Džephana predstavlja kulturno dobro od izuzetnog značaja. Bez obzira na dodeljeni status, ovo zdanje,  prema rečima člana Gradskog veća Ensara Škrijelja, ima simboličku vrednost i poseban značaj za grad i okolinu.

“Pre tri godine sprovedena su istraživanja na osnovu kojih smo došli do onoga što je predmet današnjih radova. Pronađeni su ostaci Kule Džephane, Kule Baruthane i Zindana. Vrednost radova na sprovođenju statičke sanacije je 24 miliona dinara, a projekat finansira Ministarstvo turizma i omladine.  Izrada projektno – tehničke dokumentacije i nazor  finansirani su iz gradskog budžeta.

Nakon istraživanja uočene su pukotine na glavnom zidu severnog bastiona, a statička sanacija će omogućiti da će ovo zdanje krasiti ove prostore i u narednim vekovima.

U pitanju je horizontalni serklaž koji će učvrstiti same zidine, a onda statički ojačati i revitalizirati Džephanu”, kazao je Škrijelj, ističući da je tim ljudi koji na lokalnom nivou obnaša određene pozicije ispravio je istorijsku nepravdu na ovom prostoru. Građani su imali priliku da svedoče o vrednosti materijala pronađenog tokom istraživanja, ne samo za naš grad već za istoriju ovog područja uopšte, za celu zajednicu.

Prema rečima Škrijelja, zahvaljujući ministru Huseinu Memiću i resornom ministarstvu, odobrena su sredstva i za realizaciju druge faze na ovom projektu. U tom cilju u toku je izrada projekta iz nadležnosti republičkog  Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Alma Ademović

Podeli