DruštvoVesti

REKONOMI angažuje privredne komore zapadnog Balkana u promovisanju boljeg upravljanjaotpadom i cirkularnih poslovnih modela

REKONOMI, program Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), koji sprovodi HELVETAS Srbija, fokusiran na regionalni inkluzivni i zeleni ekonomski razvoj, napravio je značajan
korak u regionu Zapadnog Balkana partnerstvom sa regionalnim privrednim komorama. Ova saradnja ima za cilj da promoviše bolje prakse upravljanja otpadom i kružne poslovne modele,
podstičući inkluzivan i održiv ekonomski rast širom regiona. Regionalni hibridni događaj, održan 31. januara 2024, označio je prekretnicu za REKONOMIJU.
Okupio je predstavnike privatnog sektora i civilnog društva iz Albanije, Crne Gore i Srbije, naglašavajući važnost regionalne saradnje i razmene znanja u rešavanju izazova održivog razvoja.

Ovaj događaj je otvorio direktor sektora za strateške analize, usluge i interacionalizaciju Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović.

„Privredna komora Srbije posvećena je regionalnoj saradnji i to je jedan od glavnih stubova njenog delovanja u proteklih 10 godina. Postigli smo zajedno značajan napredak i kao PKS želimo da
budemo motor daljeg napretka u integracijama unutar regiona. Moramo da sačuvamo životnu sredinu kako bismo ostavili nešto iza nas. Cirkularna ekonomija je deo zelene tranzicije a zelena
tranzicija je uslov da budemo održivi kao država i kao ekonomija, na putu regionalne integracije i integracije regiona u Evropsku uniju. Životna sredina ne poznaje granice, granice su administrativne linije koje vidite na mapama ali, vazduh, voda, zagađenje, se kreće slobodno preko granica. To je zajednički problem i zato je ovaj projekat veoma važan. Ne može jedna zemlja da bude izolovano ostrvo, takođe, ni Zapadni Balkan ne može da bude ostrvo unutar Evrope. On je budući integralni deo evropske ekonomije i verujem da zato treba podržati ovaj projekat,”zaključio je Vesović.

Obraćanje zamenika ambasadora Švedske u Srbiji i Crnoj Gori NJ.E. Anna Sofia Erasmie, naglasila je posvećenost Švedske održivosti životne sredine i njenu podršku Zapadnom Balkanu u prelasku na
cirkularnu ekonomiju. „Zapadni Balkan ima veoma dobru stratešku geografsku lokaciju. Ima veliki potencijal za prekograničnu saradnju u kružnoj ekonomiji i mnoge trgovinske veze sa EU za ponovnu
preradu i izvoz recikliranih materijala. Potencijal za poboljšanje je ogroman na Zapadnom Balkanu, odlaganje otpada na deponije nije samo loše za životnu sredinu, a na kraju i za sve one koji tamo žive, već je i užasno rasipanje resursa i izgubljena poslovna prilika“, rekao je NJ.E. Ben David.

Nenad Čelarević, direktor kancelariji HELVETAS Srbija, naglasio je da fokus ove REKONOMI inicijative nije na finansijskoj podršci. Umesto toga, „radije se radi o korišćenju meke moći znanja“,
rekao je Čelarević i nastavio da ovaj projekat ima za cilj da iskoristi postojeće znanje na Zapadnom Balkanu kako bi unapredio regionalnu saradnju u pravcu zelene ekonomske tranzicije.„Iskoristiti
inovativnu moć privatnog sektora promovisanjem održivih poslovnih modela i praksi koje nisu samo dobre za ljude i planetu, već i za profit. U Helvetasu verujemo da je prava održivost u „trostrukom P“
( public -private – partnership tj javno – privatno – parterstvo) i vidimo da je naša misija da posredjujemo znanje širom regiona kako bismo postigli ovaj cilj“, dodao je Čelarević.

Podeli