RegionVesti

Predstavljeno idejno rešenje auto-puta Andrijevica – Berane – Boljare

Na društvenim mrežama predstavljeno je idejno rešenje deonice auto-puta Andrijevica – Berane – Boljare dugačke 50 km, poslednje deonice auto-puta koji će spajati Crnu Goru i Srbiju. U promotivnom filmu predstavljene su dve varijante te deonice jednake dužine.

Prva varijanta auto-puta do Boljara predviđa izgradnju 29 mostova dužine oko 6,5 km i osam tunela dužine 7,5 km.

Druga varijanta te deonice predviđa izgradnju 35 mostova ukupne dužine 9 km i 12 tunela ćija bi ukupna dužina bila 11 km.

Ukupna dužina auto-puta Bar – Boljare je oko 169 km i predstavlja važan infrastrukturni poduhvat na teritoriji Crne Gore. Nalazi se u sastavu putnog pravca Beograd – Južni Jadran koji predstavlja krak Trans-evropske magistrale.

 

Podeli