Vesti

Obeležen Međunarodni dan invalida

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je i ove godine kao i svake prethodne  u Novom Pzaru. Danas su se okupile sve organizacije sa područja Grada Novog Pazara koje rade, pružaju usluge osobama sa smetnjama u razvoju i pomažu im. Obeležavanju ovog dana prisustvo je i predsednik privremenog organa Nihat Biševac sa saradnicima. Članovi organizacija za sve prisutne priredili su prigodan program.

Današnji  Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležilo je nekoliko organizacija kao što su Organizacija slepih i slabovidih, Udruženja gluvih i nagluvih,  paraplegičara i Udruženje za cerebralnu paralizu.

“Ovo je prilika da se osvrnemo na invalidna lica kojih na žalost ima sve više, a organizacije koje rade sa ovim licima uz pomoć Gradske uprave uspevaju da sve probleme uspešno reše. Predstavnici lokalne samouprave i predsednik Privremenog organa Grada Novog Pazara Nihat Biševac, danas su prisustvovali obeležavanju ovog dana što je i potvrda da misle na potvrde naših članova i da razmišljaju kako da poboljšaju uslove za bolji i lakši život osoba sa smetnjama u razvoju”, kazala je sekretarka Saveza slepih i slabovidih Novi Pazar Mirsada Dibranin Ajdinović.

“Lokalna samouprava iz godine u godinu povećava budžet za organizacije koje rade sa licima ometenim u razvoju kao i za Udruženje “Taša Delić” za dnevni boravak dece”, kazao je predsednik Privremenog organa Grada Novog Pazara Nihat Biševac. Biševac je podsetio da je taj budžet pre sedam godina iznosio 7 miliona dinara, a da danas iznosi 28 miliona. “Grad Novi Pzar će uvek voditi računa o osobama sa invaliditeto kao i njihovim porodicama, gledati da se za njih nađu adekvatna radna mesta i da budu što više uključeni u širu zajednicu”, dodo je Biševac.

“Ono što je veoma važno da se istakne jeste da lokalna samouprava razgovara sa udruženjima osoba sa invaliditetom jetse da se naredne godine završi strategija socijalne zaštite. To je jedan veoma važan strateški dokumet kroz koji možemo da planiramo budžetska i programska sredstva, kao i akcioni plan osoba sa invaliditetom, a mi smo prvi doneli plan u Republici Srbiji koji je istekao i mi treba iduće godine da donesemo novi, “, rekao je član privremenog organa zadužen za socijalna pitanja Fevzija Murić.

Potrebe koje iziskuju osobe sa smetnjama u razvoju iz dana u dan rastu, a cilj organizacija koje rade sa njima pa i lokalnoj samoupravi jeste da im se maksimalno pomogne.

Biljana Veljović

 

Podeli