Društvo

Rješavanje izazova: Drugi dan konferencije o mentalnom zdravlju mladih

U toku je drugi dan Nacionalne konferencije o mentalnom zdravlju mladih, koji se usredsređuje na analizu trenutnog stanja omladine u Srbiji. Na konferenciji, predstavnici organizacija PIN, OPENS i KOMS, zajedno s ekspertima iz zdravstvenog sektora i socijalnih radnika, iznose svoje nalaze i uvide bazirane na najnovijim istraživanjima i statističkim podacima.

Diskutuje se o izazovima s kojima se suočavaju adolescenti u Srbiji, posebno naglašavajući ograničeni pristup stručnoj pomoći i uticaj društvene stigme na mentalno zdravlje. Prema istraživanjima, 36% mladih traži pomoć od roditelja, 26% od vršnjaka, dok samo 18% pristupa stručnoj pomoći. Istaknuto je da jedna trećina mladih ne zna kako da dobije psihološku pomoć, a 37% smatra da je smanjenje stigme ključno za ohrabrivanje mladih da potraže pomoć. Teme uključuju i važnost smanjenja stigme i poboljšanja dostupnosti mentalno zdravstvenih usluga.

Podsjećamo, konferencija ‘Mentalno zdravlje mladih’, koja je u organizaciji Nacionalne Kancelarije za mlade, juče počela u Novom Pazaru uz prisustvo ministra turizma i omladine Huseina Memića i gradonačelnika Nihata Biševca, okupila je preko 200 učesnika iz više od 70 lokalnih samouprava. Podržana od strane Ministarstva turizma i omladine, fokusira se na Nacionalni program omladinskog sektora u oblasti mentalnog zdravlja, težište je na unapređenju koordinacije između lokalnih i nacionalnih aktera radi efikasnijeg pružanja podrške mladima.

G!cić

Podeli