DruštvoVesti

Javna rasprava o Nacrtu strategije urbanog područja grada

Gradska uprava grada Novog Pazara sprovodi javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara.

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja urbanog područja sprovodi se u periodu od 29.9. do 18.10.2023. godine.

Gradska uprava grada Novog Pazara poziva predstavnike nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, nadležnih institucija, organizacija civilnog društva, ekonomsko-socijalnih partnera, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane da dostave svoje primedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta Strategije razvoja urbanog područja na predviđenom obrascu na sledeću elektronsku adresu: strategija020@novipazar.org.rs ili da ih upute poštom na adresu: Stevana Nemanje 2, Novi Pazar.

Tekst nacrta nalazi se na gradskog sajtu. Više detalja na adresi:  https://www.novipazar.rs/javna-rasprava

Podeli