DruštvoKulturaVesti

Orijentalna zbirka Šumadije u Novom Pazaru

Izložba je sačinjena od dokumenata specifičnih i interesantnih za novopazarski kraj, ali i prostor Srbije i Crne Gore na koji se izložba odnosi. Ta značajna arhivska građa čuva se u Arhivu Šumadije u Kragujevcu. Otvaranju izložbe su prisustvovali konzul Turkske u Novom Pazaru Basar Bašol, graonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i predstavnici TIKA-e.

“S obzirom da smo živeli u državi koja je bila pod Osmanskim carstvom, ova izložba ima izuzetan istorijski i kulturološki značaj”, ocenio je direktor muzeja “Ras” Novi Pazar Elmir Habibović.

Autore izložbe koji su odabrali, obrađivali, preveli i dostupnom široj javnosti učinili arhivsku građu, čini tim eminentnih stručnjaka. Jedan od autora Nenad Karamijalković naglasio je da jedan od najznačajnih arhiva u svetu arhiv u Istanbulu čuva više od 100 miliona dokumenata iz Osmanskog vremena s tri kontinenta. Mnoga od njih odnose se na prostor današnje Srbije.

“Čitav ovaj projekat trajao je gotovo deset godina. Bilo je najpotrebnije naći stručnjaka za osmanski turski jezik koji bi to verodostojno preveo na srpski jezik. Bila je potrebna analitička obrada predmeta, sređivanje i digitalizacija. Na kraju smo izabrali ovih 13 dokumenata i isečaka iz četiri knjige koji su možda najinteresantniji. Cilj nam je da zainteresujemo javnost da ljudi dođu u Arhiv Šumadije i detaljnije se upoznaju s ovom zbirkom”, rekao je na otvaranju izložbe Karamijalković.

Naveo je da izložba ima mnogo zanimljivih dokumenata. Jedan od takvih je dokument koji svedoči da se jedna Srpkinja zbog bračnih problema obratila šerijatskom sudu, iako je tada postojao i crkveni sud koji su Osmanske vlasti priznavale. Tu su i dokumenta koja ukazuju na pravila kako su mogle da se obnove džamije i crkve u tom periodu u novopazarskom kraju.

Otvarajući izložbu generalni konzul Turske u Novom Pazaru Basar Bašol naglasio je da je izložba izuzetno značajno delo za širu javnost i naučne krugove, kako u Srbiji, tako i u Turskoj.

“U okviru ove izložbe je određeni broj dokumenata koji se odnose na našu zajedničku istoriju i kulturu, transkriptovan i preveden na srpski jezik. Predstavljen je čitalačkoj publici i istraživačima. Na taj način su rasvetljeni dokumenti koji će nam omogućiti da bolje razumemo našu zajedničku istoriju i kulturu. Takođe, zadovoljstvo nam je što su u ovu izložbu uvršteni i dokumenti koji se odnose na regiju Sandžak, koja se na nalazi na području koje pokriva naš Generalni konzulat. Znam da u arhivima širom Srbije ima mnogo neistraženih i nerasvetljenih osmanskih arhivskih dokumenata o našoj zajedničkoj istoriji i kulturi. Ti dokumenti čekaju istraživače koji će ih rasvetliti i predstaviti široj javnosti”, naveo je konzul Basol otvarajući izložbu u Novom Pazaru.

Bašol je kazao da je ubeđen da će Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA u saradnji s arhivima u Srbiji uraditi sve što je potrebno kako bi se ti dokumenti predstavili široj javnosti. Podsetio je da je TIKA i ranije podržavala druge projekte u ovoj oblasti. Jedan od tih projekata je i veoma značajna studija “Osmansko kulturno nasleđe Sandžaka – Nišani u haremima novopazarskih džamija”, među čijim autorima je i uposlenik Generalnog konzulata u Novom Pazaru Nesip Pepić. Ova studija je objavljena 2020. godine, ali zbog epidemije koronavirusa još uvek nije organizovana njena promocija.

Izložbu “Srbija i Crna Gora u Orijentalnoj zbirci Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac” priredio je Arhiv Šumadije, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Grada Kragujevca i TIKA-e.

Podeli