DruštvoVesti

Raspisan konkurs u okviru akcije “Građani se pitaju”

Grad Novi Pazar raspisao je Konkurs za finansiranje projekata od javnog interesa kroz akciju – “Građani se pitaju“, kroz koju će građanima biti omogućeno da neposredno učestvuju u rešavanju dela problema lokalnih zajednica, kao i unapređenju položaja osetljivih grupa. Ukupna vrednost projekta je 16,5 miliona dinara, od čega će Grad izdvojiti 10 miliona dinara kroz naplatu poreza na imovinu, a 6,5 miliona dinara kroz Program “Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“, koji finansira Vlada Švajcarske, a sporovodi Helvetas Swiss.

“Od danas je i zvanično otvoren konkurs na kojem smo kao gradska uprava radili već nekoliko nedelja unazad. U pripremi konkursa smo imali nekoliko radionica na kojima smo manje grupe građana obaveštali o tome šta je to čemu gradska uprava pruža podršku u narednom periodu. Projekt je podržan od strane švajcarske organizacije HELEVETAS i tiče se učešća građana u samom donošenju bitnih suštinskih odluka za njih. Mi kao gradska uprava se trudimo već duži niz godina da se spustimo na nivo samog pojedinca koji će moći da utiče na svoj život i na stvari koje se tiču njega. Ovo je još jedan u nizu projekata koji se sprovodi u tom smislu samog otvaranja gradske uprave prema građanima. Pozivamo sve zainteresovane građane da se do 15. juna prijave i učestvuju na konkursu koji im dozvoljava da ukoliko imaju ideju za nešto što bi moglo da promeni njihov život u lokalnoj zajednici. To su navešu neke sitne primere, možda klupe, možda neki parkirići u njihovom naselju. Mogu se prijaviti kao  neformalna grupa građana, to je jako bitno naglasiti. Znači nije potrebna nikakva zvanična organizacija već neformalna grupa građana, to mogu biti stanovnici jedne ulice, mogu biti članovi nekog roditeljskog saveta, neke škole i bitno je da to budu projekti koji će odmah na nekom kratkom nivou doneti boljitak samoj lokalnoj zajednici. Budžet koji je izdvojen za ove vrste projekata je 10 miliona od strane Grada Novog Pazara i još 6 miliona od švajcarske organizacije Helvetas. Ideja je da zaista građani nama predlože ono što bi njima značilo jer mi ne možemo da stignemo do svake ulice pa je bitno da  predlože šta je to što bi voleli da se odradi kod njih. Mi ćemo onda u nekom narednom periodu u internoj komisiji odlučiti koji su to projekti valjani da bi ispunili sve uslove da prođu ove godine. Ovo svakako je samo početak, mi se nadamo da ćemo dobrom praksom ove godine pokazati da ovaj projekat možemo da sprovodimo i naredne godine. Nadamo se sa većim budžetom sa strane i ja se zaista još jednom nadam da će se građani se odazvati u velikoj meri. Pozivam pre svega mlade ljudi koji imaju puno ideja da se jave I predlože šta bi uradili i promenili u svom gradu. Mi smo tu ako im treba i pomoć d aim pomognemo u samom davanju ideje”, rekao je ispred gradske uprave Novog Pazara Tarik Rupić.

Podeli