Vesti

Priznanje za najbolju Matičnu službu podstrek za još bolji rad

Novi Pazar ima najefikasniju matičnu službu. U okviru obeležavanja Dana matičara Republike Srbije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nagradilo je Matičnu službu Gradske uprave Novi Pazar. Za zaposlene, koji su danas bili gosti gradonačelnika Nihata Biševca, priznanje je podstrek.
„Prepoznali su naš rad, trud i fleksibilnost. Priznanje je podstrek za dalji rad i cilj nam je da, kao servis građana ispunimo njihova očekivanja, da građani budu zadovoljni“, Edina Plojović, matičarka.
Rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, Marko Slavković ističe da resorno ministarsvo rad službe prati godinama i da priznanje zato ima veći značaj.
„Nagrada za efikasnost, ažurnost, zakonitost i stručnost je priznanje ne samo Odeljenju za opštu upravu već i Gradskoj upravi u celini. Pratimo promene, prilagođavamo se u cilju efikasnosti i spadamo u red lokalnih samouprava koje posao obavljaju po najsavremenijem modelu, usklađujući rad sa zakonskim propisima koji se često menjaju. Matične knjige se, sem u standarnom, vode i u elektronskom obliku. Ažurirajući centralni registar, što olakšava građanima da ostvaruju svoja prava, efikasno i ekonomično“, kazao je Slavković.
Načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Džemil Divanefendić,  kazao je da priznanja Novom Pazaru postaju tradicija.
„Naša Matična služba je najefikasnija, što je u odnosu na sve veći obim posla još značajnije priznanje. Pogranična smo oblast i to je dodatni izazov naročito što postajemo primer dobre prakse. Ministarstvo je prepoznalo profesionalne napore i priznanje je stiglo kao rezultat praćenja rada Uprave. U fokusu našeg angažmana je zadovoljstvo građana i sva ulaganja, usavršavanja matičara i službe u tom pravcu su opravdana“, zaključio je Divanefendić.

Podeli