DruštvoVesti

Nagrada Novom Pazaru za najefikasniju matičnu službu

Novi Pazar ima najefikasniju matičnu službu. U okviru obeležavanja Dana matičara Republike Srbije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nagradilo je matičnu službu gradske uprave Novi Pazar.

Priznanje je uručio ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović. On je podsetio  da matičari obavljaju jedan od najznačajnijih poslova javne uprave, te da snaga njihove uloge leži u tome što evidentiraju najbitnije momente u životima građana.

“Moram da napomenem i to da matične knjige predstavljaju ne samo osnovnu službenu evidenciju o ličnim stanjima građana, već i resurs koji nam omogućava da kroz mehanizam „razmene podataka elektronskim putem” brzo i jednostavno pružimo usluge krajnjim korisnicima”, istakao je ministar Martinović.

On je dodao da matičari danas koriste inovativne alate i sve prednosti modernih informaciono-komunikacionih tehnologija. Kako je naveo, vođenjem matičnih knjiga u elektronskom obliku u okviru Registra matičnih knjiga stvoreni su uslovi za konstantan rast broja i kvaliteta usluga koje su namenjene direktno građanima, među kojima je najnovija usluga Ministarstva „eIzvod” na Portalu eUprava.

Dan matičara obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1946. godine, kada je stupio na snagu prvi zakon o matičnim knjigama, koji je uveo i uredio jedinstveno vođenje matičnih knjiga na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Podeli