DruštvoVesti

Novopazarski lekar Jasmin Nurković izabran za člana Predsedništva SLD-a

Novopazarski lekar dr Jasmin Nurković održao je plenarno predavanje na 9. Master Class-u neuromuskuloskeletne i medicine bola u Beogradu.

Kongres je okupio naše vrhunske fizijatre, ortopede, reumatologe, anesteziologe, farmakologe i interniste koji su održali preko 50 predavanja, a auditorijum od nekoliko stotina kolega je imao priliku da vidi i čuje više od 150 primera iz kliničke prakse.

Dr Nurković je prikazao rana iskustva radiofrekventne ablacije u lečenju kolena u Srbiji i to je jedinstvena prilika da neko van Beograda i Novog Sada prvi započinje i redovno sprovodi novu terapijsku opciju u ovoj oblasti.

Osim toga, u narednom periodu Sekciju Srpskog lekarskog društva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju vodiće prof. dr Mirko Grajić sa podmlađenom ekipom, a za novog člana Predsedništva izabran je i dr Nurković.

To je priznanje starijih kolega dr Nurkoviću za dosadašnji rad i rezultate, a, kako navodi Nurković, i obaveza da nastavi da promoviše oblast fizikalne medicine i rehabilitacije kao nezaobilaznu kariku ka uspešnom lečenju velikog broja pacijenata.

Dr Nurković se zahvalio na podršci kolegama iz Novog Pazara i Kragujevca i najavio nova predavanja i prezentaciju rezultata na kongresima u Barseloni (Španija), u maju, i Kartageni (Kolumbija), u junu ove godine.

K. Radović

Podeli