Društvo

Raspisan Javni poziv za udruženja sa teritorija nedovoljno razvijenih područja

Kabinet ministra zaduženog za unapređenje nedovoljno razvijenih opština Novice Tončeva raspisao je Javni poziv za Program finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština, a rok je 20 dana od dana objavljivanja. Ministar Tončev istakao je da je uz pomoć Vlade Srbije opredeljeno 15 miliona dinara i izrazio nadu da će, kao i prethodnih godina, odziv biti veliki, navodi se u saopštenju.

“Raspisivanjem novog Javnog poziva za udruženja sa teritorija nedovoljno razvijenih područja nastavljamo uspešno da poboljšavamo situaciju u manje razvijenim delovima naše zemlje”, rekao je Tončev.

On je rekao da je cilj da se pomogne u razvoju svakog segmenta na adekvatan i održivi način. “Svakodnevno sam na terenu i pratim dešavanja u svim jedinicama lokalnih samouprava jer mi je važno da imam realnu sliku, da vidim pravi pomak, razgovaram sa građanima jer to je jedno od najrelevantnijih merila uspeha – zadovoljstvo građana, koje je neosporno”, dodao je ministar.

On je pozivao sva udruženja da se jave u što većem broju, pošalju svoje projekte i nastave sa dobrim radom u svojim okruženjima. Kako je saopšteno, udruženja mogu da se prijave za projekte u sledećim oblastima: zapošljavanje – mladih i teže zapošljivih kategorija stanovništva u privatnom sektoru i mera osnaživanja za samozapošljavanje; kultura – projekti podrške organizovanja aktivnosti udruženja i uključivanja u kulturnu sferu društva; bezbednost – projekti unapređenja bezbedonosne kulture, rada na prevenciji i zaštiti od nasilja i merama povećanja bezbednosti u saobraćaju; aktivizam,.

Takođe, i u oblastima – volonterizam i mobilnost – aktivnom učestvovanju u radu lokalne zajednice; zdravlje – projekti unapređenja kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i rizičnih ponašanja od upotrebe droge, alkohola i drugih štetnih supstanci i osnaživanje svesti o zdravom načinu života; životna sredina – za održivi razvoj zaštite životne sredine; rodna ravnopravnost – unapređenje rodne ravnopravnosti; socijalna pitanja – projekti pomoći udruženjima koja rade sa socijalno ugroženim osobama, osobama sa invaliditetom, marginalnim grupama i ostalim.

Podeli