DruštvoVesti

U toku projekat izrade Penzionerskih kartica nove generacije

Projekat izrade Penzionerskih kartica nove generacije je aktuelan i važan jer ima za cilj da se na direktan način unapredi životni standard penzionera. “Mi smo i ranije izdavali Penzionerske kartice , ali su one bile namenjene zaštiti ličnih podataka penzionera. Korišćene su za dokazivanje statusa penzionera. “Sada nam je cilj da idemo korak dalje. Želimo da omogućimo penzionerima da uz karticu pri svakoj kupovini  ostvaruju popuste. Takođe, biće omogućeno da upotrebom kartice dobiju određene bodove. Bodovima koje skupe će u društveno odgovornim institucijama  moći da ostvare dodatne benefite”, kaže direktor Filijale PIO Novi pazar, Mirsad Abdurahmanović.

“Već od danas počinjemo sa prijavama penzionera za izradu kartica. Narednih meseci ćemo obezbediti učešće društveno odgovornih kompanija u ovom solidarnom projektu. Od jeseni bi trebalo da počne korišćenje Penzionerskih kartica na nov funkcionalan način. Suština je da svaki penzioner koji bude želeo da mu se izradi Penzionerska kartica, dobije popust pri plaćanju roba i usluga u celoj zemlji. Periodično će da ostvaruju dodatne povlastice o kojima će biti dodatno obavešteni”, dodaje Abdurahmanović. On je naglasio da država pomaže da se ovaj projekat sprovede što brže i efikasnije. Objašnjava da je suština da penzioner, za novac kojim raspolaže, uz upotrebu Penzionerske kartice dobije mnogo više.

U Beogradu je danas organizovana javna promocija prijava za Penzionerske kartice. Veliki broj penzionera je došao da na samoj promociji podnese prijavu. Mnogi su otišli i na šaltere istim povodom. Veliko interesovanje je bilo i očekivano jer su penzioneri već bili informisani  da nova kartica pruža brojne benefite. Pravo na Penzionerske kartice imaće oko 1,7 miliona korisnika. To su svi penzioneri/starosni, invalidski i porodični/, kao i korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica i telesno oštećenje. Takođe pravo imaju i korisnici posebnih naknada koji su po ranije važećim zakonima ostvarivali pravo na naknade i nalaze se u isplatnoj bazi Fonda.

Fond je omogućio korisnicima da se za Penzionerske kartice prijavljuju elektronski. To mogu učiniti sa kućnog računara, mobilnog telefona ili tableta. Ko nema mogućnosti ili mu je jednostavnije, može otići u bilo koju filijalu ili ispostavu Fonda PIO i zaposleni će ih prijaviti. Korisnik sa sobom treba da ponese ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument i referent će ga odmah prijaviti.

Postupak prijave je maksimalno pojednostavljen. Ne traje duže od dva minuta. Kada kartica bude izrađena, korisnici će biti obavešteni kada mogu doći da je preuzmu. Neophodno je lično preuzimanje. “Za korisnike koji iz bilo kog razloga ne budu u mogućnosti da se lično prijave za kartice, predviđena je mogućnost prijave preko zakonskog zastupnika”, objasnio je Abdurahmanović. Abdurahmanović još dodaje da će zbog velikog broja korisnika koji će doći na šalter da se prijave, radno vreme do kraja marta biti produženo  do 18 sati.

Svaki korisnik koji ostvari pravo na Penzionersku karticu, moći će da ostvari popuste u trgovinskim lancima. To pravo ostvariće i u lokalnim prodavnicama, salonima, restoranima i slično. To praktično znači da pri plaćanju roba i usluga kod pravnih lica sa kojima Fond sklopi sporazum o saradnji korisnici će imati svakodnevne uštede i konkretne benefite.

Za utrošenih 500 dinara korisniku Penzionerske kartice Fond će dodeljivati jedan bod. Tokom meseca može ostvariti najviše bodova do visine iznosa prosečne penzije u Sbiji. Na osnovu prikupljenih bodova, korisnik Penzionerske kartice moći će da  ostvari dodatne pogodnosti. To bi bio neki popust, poklon ili nešto drugo. Fond će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima. Dodeljeni bodovi neće moći da se zamene za novac i ne mogu se preneti na druga lica.

“Fond će i na sajtu, u rubrici za Penzionerske kartice, objaviti spisak davalaca pogodnosti. Sa korisnicima ćemo razviti posebne kanale komunikacije  preko kojih ćemo ih obaveštavati sa kojim pravnim licem smo potpisali sporazume i kakve benefite uz Penzionersku karticu mogu da dobiju”, kazao je direktor PIO Fonda filijale Novi Pazar Mirsad Abdurahmanović

“Primena Penzionerskih kartica biće omogućena penzionerima od 1.oktobra. Do tada bi trebalo da zajedno stvorimo mrežu društveno odgovornih privrednih subjekata koji će obezbediti posebne pogodnosti za penzionere”, dodao je Abdurahmanović.

B.V.

 

Podeli