DruštvoVesti

CBS organizovao skup “Bošnjački preporod 2004 – 2014”

U Novom Pazaru je povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika i Dana školstva na bosanskom jeziku održan okrugli sto “Bošnjački preporod u Sandžaku 2004 – 2014”, a u organizaciji Centra za bošnjačke studije.

Predsednik Centra za bošnjačke studije, Esad Džudžo, ocenio je da je periodod 2004. do 2014. godine zlatni period za Bošnjake u Srbiji.

“To je okvir od prvog javnog časa na bosanskom jeziku 20. oktobra 2004. godine, koji je održan u Osnovnoj školi ‘Dr Ibrahim Bakić’ u Leskovi do 2. septembra 2013. godine, kada je održan javni čas u celokupnoj nastavi na ovom jeziku. Između toga ozakonili smo grb i zastavu, tradicionalne kulturne manifestacije, nagrade i sve ono što čini identitet jedne zajednice, uz pomoć Vlade Republike Srbije i međunarodnih prava”, rekao je Džudžo.

Kazao je kako je BNV danas ustanova daleko od one koja je bila u periodu kada su ostvareni mngi benefit.

“Tada smo od BNV napravili međunarodni brend, sada, 2023, ja to kažem BNV je udruženje za slikanje”, dodao je Džudžo.

Na okruglom stolu promovisan je poslednji broj časopisa Bošnjačka riječ.

Podeli