DruštvoVesti

Raspisan konkurs za besplatan boravak penzionera u banjama

PIO fond raspisao konkurs za besplatan boravak penzionera u banjama u Srbiji.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je 11. Februara oglas za prijem zahteva za  upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2023.godinu. Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u jednoj od 26 banja i lečilišta Srbije imaju penzioneri , čija penzija iznosi do 37,809 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja.

Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji osim naše penzije primaju i penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37,809 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva, popunjenu prijavu sa izjavom gde želi da koristi rehabilitaciju i da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021. i 2022.godini. Poželjno je dostaviti i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, koja nije neophodna ali će se na osnovu bolesti odrediti koja banja je najpotrebnija penzioneru. Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Кorisnici sa teritorije AP Кosovo i Metohija prijave podnose najbližoj filijali fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave na oglas se podnose zaključno sa 2. martom 2023. godine.

U skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu sve primljene prijave se boduju. Кriterijumi za bodovanje su visina penzije, dužina staža osiguranja, broj godina korišćenja penzije, korisnici koji su ostvarili pravo na negu i pomoć drugog lica dobijaju dodatne bodove. U slučaju istog broja bodova prednost ima stariji korisnik.

Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa, a na rang listu se može podneti prigovor roku od pet radnih dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. Nakon razmatranja prigovor sačinjava se i objavljuje konačna rang lista korisnika penzija koji su ostvarili pravo.

Besplatan oporavak podrazumeva smeštaj i pun pansion za 10 dana boravka, internistički kardiološki pregled pri dolasku, laboratorijsku analizu, najmanje tri terapije i plan putne troškive za dolazak do banje i povratak do kuće. Osim toga, Fond plaća troškove puta I smeštaja za pratioce, na koje pravo imaju korisnici – slepa lica i deca-porodični penzioneri koja nisu sposobna za samostalan život I rad.

Iz Fonda ističu da članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

 

 

 

Podeli