DruštvoVesti

Sledeće nedelje prva rata poreza na imovinu za ovu godinu

Iz Gradske Uprave za naplatu javnih prihoda obaveštavaju poreske obveznike da, shodno članu 39. Zakona o porezima na imovinu, prva rata poreza na imovinu za 2023. godinu dospeva za plaćanje 14.02.2023. godine i ista se plaća u akontacionom iznosu prema iznosu četvrte rate iz rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2022. godinu.

Prva rata poreza na imovinu se plaća u iznosu poslednje prošlogodišnje rate jer Poreska uprava tek treba da dostavi rešenje o ovogodišnjm porezu. Taj porez plaćaju građani, preduzetnici i pravna lica a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu se plaća u četiri godišnje rate, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja je 11 odsto godišnje.

 

Podeli