DruštvoVesti

Uspešna poslovna godina za JKP ”Vodovod i kanalizacija”

Prošla 2022. godina bila je uspešna za JKP ”Vodovod i kanalizacija”. Realizovano je mnogo važnih projekata, kao što je rekonstrukcija vodovodne mrže u Ulici generala Živkovića, a poboljšana je i naplata potraživanja, koja su i dalje visoka zbog zaostalog duga.

Uprkos brojnim izazovima u svim segmentima rada, poslovna 2022. za JKP ”Vodovod i kanalizacija” bila je uspešna.

”Mogu da kažem da je prethodna godina bila jako izazovna po pitanju angažovanja i svih poslova koje smo imali u svim segmetnima rada (održavanje, naplata, projekti). Sa zadovoljstvom mogu da kažem da nam je bila zaista jako uspešna godina zahvaljujući angažovanju i požrtvovanosti svih zaposlenih”, izjavio je direktor JKP ”Vodovod i kanalizacija” Gradimir Nedeljković.

Naglasio je da su realizovane brojne investicione aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže. Postavljeno je preko 10 kilometara vodovodnih i kanalizacionih cevi u vrednosti od 100 miliona dinara.

Ambiciozni planovi u tekućoj godini

U ovoj godini planiran je nastavak radova u Ulici generala Živkovića u dužini od 600 metara vodovodnih cevi. Takođe, biće nastavljeno regulisanje fekalne kanalizacije na Jazu ukupne dužine 1600 metara.U planu je i širenje vodovodne mreže.

Naplata na zadovoljavajućem nivou

Iako je i procenat naplate sada na zadovoljavajućem nivou, zbog zaostalog duga ukupna potraživanja JKP ”Vodovod i kanalizacija” iznose više od 300 miliona dinara. Otvorena je mogućnost reprograma duga.

S.Lj.

 

Podeli