Društvo

Žara Kocaburak: Medicana u Novom Sadu održala naučnu debatu

Zdravstvena grupacija Medicana sa 30 godina iskustva jedan je od najznačajnijih brendova u Turkoj. Futuristički medicinski kompleksi u 7 gradova sa 15 bolnica, više od 1.200 ljekara I 10 hiljada zdravstvenih radnika pružaju visoko kvalitetne zdravstvene ustanove. Tim povodom, u Novom Sadu  održana je nauča debata, izjavila je za Vijesti RTV NP Sumera Žara Kocaburak.

Medicana Health Group nije samo pionir u razvoju zdravstvenog turizma u Turskoj, već je postala i jedan od važnih centara u liječenju međunarodnih pacijenata u multidisciplinarnim zdravstvenim službama. Širom svijeta osnovani su mnogi uredi za pružanje održivih zdravstvenih usluga. U bolnicama Medicana Health Group; Zdravstvene usluge u potpunosti u skladu sa standardima kvaliteta zdravstvene službe Ministarstva i međunarodnim standardima akreditacije Zajedničke komisije (JCI) nude se jednakim kvalitetom kao i vodeće svetske institucije sa principom bezbednosti pacijenata.

Misija klinike  je pružiti kvalitetne zdravstvene usluge svim pacijentima iz svih segmenata društva, služiti našoj zemlji stvaranjem mogućnosti zapošljavanja u zdravstvenom sektoru i osigurati kontinuirani razvoj stvaranjem sretnog i sigurnog radnog okruženja za naše zaposlenike.

Njihova vizija je ispunjena, postati međunarodno priznata zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu po međunarodnim standardima, jer pomno prate  i predvode inovacije, a modeliraju je i za druge zdravstvene organizacije.

G!cić

 

 

Podeli