DruštvoVesti

Održana Javna rasprava o nacrtu budžeta za 2023.godinu – budžet veći za 2.8 odsto

Održana je Javna rasprava o nacrtu budžeta Grada za 2023.godini. Budžet Novog Pazara za 2023. godinu iznosiće 3,7 milijardi dinara, što je oko 31,5 miliona evra, pa će za oko 2.8 odsto biti veći u odnosu na ovogodišnji.

Ove godine prvi put se čeka da pre usvajanja nacrta isti odobri Ministarstvo finansija.

Nacrtom predviđen je i suficit od 100 miliona dinara. On će, kako planira Gradska uprava, biti iskorišćen za otplatu glavnice duga kod domaćih banaka.

Lokalna samouprava planirala je da se u gradsku kasu najviše novca slije od naplate poreza na zarade (preko 991 milion dinara), posle čega sledi novac od nenamenskih transfera iz republičkog budžeta (590 miliona) i 467 miliona dinara od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta (naknada za građevinske dozvole). Među većim prihodima nalazi se i naplata poreza na imovinu (295 miliona dinara), namenski transferi sa republičkog nivoa (250 miliona) i 120 miliona dinara od prodaje nepokretnosti.

Najveća stavka među rashodima su plate i doprinosi za radnike lokalne samouprave koji iznose preko milijardu i 20 miliona dinara. Za unapređenje komunalne infrastrukture planirano je 200 miliona dinara, izgradnju “Smart city centra” 62,5 miliona dinara, a održavanje postojećih saobraćajnica 90 miliona dinara. Za rad osnovnih škola predviđeno je preko 276 miliona dinara, srednjih 122 miliona, ustanova kulture 219 miliona, a sportske klubove i infrastrukturu 242 miliona dinara.

Na današnjoj raspravi predstavljeni su i rezultati ankete sprovedene među građanima koji su odlučivali koje projekte će lokalna samouprava realizovati u 2023.godini.

Najviše glasova dobio je predlog koji se odnosi na čišćenje divljih deponija i postavljanje video nadzora. Ova predlog je dobio 404 glasa.

Izgradnja trotoara u Ulici Save Kovačevića i naselju Selakovac dobile su približan broj glasova 276 odnosno 267, dok je na četvrtom mestu završio predlog o ranom skriningu raka grlića materice koji je dobio 261 glas.

Osim ponuđenih predloga, građani su dopisali i predložili nekoliko svojih pa se nalisti tako našao predlog o asfaltiranju seoskog puta u selu Pnuće.

K.R.

 

Podeli