DruštvoVesti

Dženan Palamar novi direktor Kulturnog centra

Održana je šesta redovna sednica Skupštine grada Novog Pazara. Na dnevnom redu našle su se tačke o imenovanju direktora nekoliko javnih preduzeća, kao i odluka o davanju u zakup prostorija koje koriste Apotekarske ustanove.

Sednica Skupštine Grada Novog Pazara počela je iznošenjem predloga za dopunu dnevnog reda od strane odbornika opozicije, a na predlog odborničke većine iz dnevnog reda su uklonjene dve tačke o imenovanju članova saveta školskog odbora iz reda roditelja, zbog provere da li postoji sukob interesa.

Skupština je imenovala diplomiranog poslovnog menadžera Dženana Palamara za vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra, umesto Huseina Memića, koji je odnedavno na poziciji ministra turizma i omladine.

Za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ imenovan je diplomirani ekonomista Nemanja Mančić, koji i do sada bio na toj funkciji, a u JKP „Vodovod i kanalizacija“ novi mandate vd direktora poveren je diplomiranom ekonomisti Gradimiru Nedeljkoviću.

Odbornici su usvojili I predlog da poslovne prostorije u javnoj svojini Grada Novog Pazara koje koristi Apotekarska ustanova Novi Pazar, osim poslovnog prostora koji nastavljaju da koriste za obavljanje svoje delatnosti, daju u zakup putem oglasa za prikupljanje pismenih ponuda.

Zakupac će biti u obavezi da zasnuje radni odnos sa određenim brojem zaposlenih u Apotekarskoj ustavnovi Novi Pazar, kao da preuzme ukupne obaveze i potraživanja sa stanjem na dan zaključivanja ugovora o zakupu.

Odbornici su usvojili I predloge o izmenama dosadašnjih odluka o komulnom uređenju, kao i pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada.

Za zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara umesto ministra Memića, imenovan je ekonimista Aladin Brunčević.

Podeli