DUNP: Prijemni ispiti 30. juna i 1. Jula

Budući brucoši za dva dana polagaće prijamne ispite. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru najviše prijavljenih kandidata je na studijskim programima: arhitektura,  poslovna informatika, farmacija i softversko inženjerstvo.

Početak junskog roka za upis na prvu godinu studija na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru pokazao je  da se budući brucoši najviše interesuju za  studijske programe: arhitektura,  poslovna informatika, farmacija i softversko inženjerstvo.

Primera radi, za mesto na novom studijskom programu- Farmacija konkurisalo je dva puta više kandidata nego što je planirano upisnom kvotom. Nivo upisne kvote premašen je i na ekonomijii i studijama  za školovanje vaspitača.

Kandidati su polazne šanse mogli da procene već prilikom objavljivanja rang-lista prema uspehu u srednjoj školi, ali će presudnu ulogu imati rezultati sa prijemnih ispita, koji su planirani za 30. jun i 1. jul.

Raspored prijemnih ispita objavljen je na sajtu i oglasnoj tabli univerziteta.

Prema kvoti koju je odobrila Vlada Srbije,  na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru ima 684 budžetskih i  345 samofinansirajućih mesta.

Izvor: DUNP

Podeli