Ekologija u osmoletkama

U 29 osnovnih škola realizovan je pilot projekat „Uloga učenika u zaštiti životne sredine“, koji su zajednički realizovali ministarstva prosvjete i ekologije. Kako je za Radio televiziju Novi Pazar rekla resorna ministarka Irena Vujović, cilj projekta, za koji je planirano da od naredne školske godine bude uveden u sve škole u Srbiji je razvijanje i podizanje svijesti i učenika i nastavnika o potrebi zaštite životne sredine.

Dio ovog pilot projekta bila je i novopazarska Osnovna škola “Bratstvo”. U okviru ekološke sekcije koje već postoje u školama, najmanje dva časa mjesečno bila su predviđena za predavanja kako bi se đaci upoznali sa konkretnim temama, a zatim pripremili  najmanje jedan školski ekološki projekat.

Ministarka je istakla da je krajnji cilj ovog pilot projekta da se dođe do dokumenta za sistemsko obrazovanje. Očekuje da će takav dokument biti izrađen u narednoj godini i da će biti usvojen na sjednici Vlade. Tako će, kaže Vujović, imati dobar osnov za uvođenje ekologije u sve osnovne škole na teritoriji Srbije.

A. N.

Podeli