DruštvoVesti

Drugo pilotiranje državne mature od danas do 8. aprila

Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola učesvvoaće od danas do 8. aprila u drugom pilotiranju državne mature, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova – gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola, a testove će polagati i učenici koji se trenutno nalaze u Istraživačkoj stanici Petnica.

Testovi će imati do 40 zadataka, a vreme za izradu testa je 180 minuta.

U pilotiranju učestvuju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uz, kako se navodi, prilagođavanje uslova polaganja ispita.

Cilj pilotiranja je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita.

Prva generacija učenika četvrtih razreda srednjih škola polagaće državnu maturu 2024. godine.

Učenici će polagati najviše tri ispita.

Obavezni su srpski (maternji jezik) i matematika, izuzev za one učenike koji su matematiku učili samo u prvoj i drugoj godini.

Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.

Resorno Ministarstvo uputilo je preporuku školama da nastavnici mogu da upišu ocenu u dnevnik učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu, dok se loši rezultati neće evidentirati.

 

Izvor: Tanjug

Podeli