DruštvoVesti

Ministarstvo prosvete: Drugo pilotiranje državne mature od 5. do 8. aprila

Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola, od 5. do 8. aprila učestvovaće u drugom pilotiranju državne mature, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova – gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola, a testove će polagati i učenici koji se trenutno nalaze u Istraživačkoj stanici Petnica. Testovi će imati do 40 zadataka, a vreme za izradu testa je 180 minuta.

U pilotiranju učestvuju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uz, kako se navodi, prilagođavanje uslova polaganja ispita.

Cilj pilotiranja je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita.

Prva generacija učenika četvrtih razreda srednjih škola polagaće državnu maturu 2024. godine.

Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje Miloš Blagojević rekao je da je organizacija i sprovođenje državne mature ozbiljan i zahtevan poduhvat.

“To je ispit i za učenike i za sistem. Od pripreme zadataka i testova, preko prijava učenika i štampanja materijala, do distribucije materijala i organizacije rada u školama. U ovaj proces uključen je svaki segment sistema. Očekujemo da kroz pilotiranje uočimo određene nedostatke kako bi u narednom periodu sve mogli da ispravimo”, rekao je Blagojević i dodao da su planirane još dve probe državne mature.

Blagojević je naveo da je za potrebe pilotiranja štampano više od 150.000 testova koji su prethodnih dana dostavljeni na 28 punktova na kojima su ih preuzimali direktori škola.

U pilotiranju će učestvovati oko 52.000 učenika, među kojima je i oko 2.000 učenika koji će testove polagati na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Učenici će polagati najviše tri ispita.

Obavezni su srpski (maternji jezik) i matematika, izuzev za one učenike koji su matematiku učili samo u prvoj i drugoj godini.

Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.

Resorno Ministarstvo uputilo je preporuku školama da nastavnici mogu da upišu ocenu u dnevnik učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu, dok se loši rezultati neće evidentirati.

Šef sektora za upravljanje projektima Delegacije EU Martin Klauke rekao je da EU pruža podršku Ministarstvu za uvođenje državne mature u srednje obrazovanje sa više od četiri miliona evra.

“Ova reforma zaživela je u zemljama Evropske unije, kao dobra praksa koja vodi kvalitetnijem i pravednijem sistemu obrazovanja. Pored objektivnijeg vrednovanja znanja i kompetencija učenika, reformom se stvara i ravnopravniji pristup visokom obrazovanju za mlade ljude. Verujem da će se ova reforma višestruko isplatiti, jer daje povratnu informaciju donosiocima odluka o postignućima učenika i kvalitetu sistema obrazovanja”, poručio je on.

Od 2003. godine u sektor prosvete, EU je uložila više od 100 miliona evra – od unapređenja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, preko reforme srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranja i opremanja visokoškolskih ustanova, reforme državne mature do inkluzije Roma.

 

Izvor i foto: Tanjug

Podeli